Kamerkoor Vivace Amsterdam

Wij zijn een koor in ontwikkeling dat ruimte biedt aan leren en groeien, ook voor mensen met weinig koorervaring.  In onze repertoirekeuze zoeken we naar spannende muziek uit de renaissance, vroeg-barok, maar ook uit de 20e eeuw. Alle stemsoorten zijn momenteel welkom maar vooral bassen en tenoren!

We repeteren op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Muziekschool Amsterdam, locatie Oost. We starten weer op dinsdag 8 januari 2019 met een open repetitie. Dit blok loopt van januari tot juli 2019.

Tijdens de repetitie werken we behalve aan repertoire ook aan stemvorming en koorklank. Van deelnemers vragen we de bereidheid om de muziek ook thuis (m.b.v. midi-files) te studeren, zodat we lekker door kunnen werken. Eventueel zal er een kleine stemtest gedaan worden om te kijken bij welke stemgroep je het beste op je plek zit.

Onze dirigente is Miranda Driessen.

±