Ortho-agogische Muziekbeoefening

Al meer dan 15 jaar ben ik werkzaam als OMB-er in het Speciaal Onderwijs en de zorg. Dat betekent dat ik gespecialiseerd ben in het geven van muzieklessen aan kinderen, jongeren of volwassenen die een op hun toegesneden manier van werken vragen. Vanuit De Klankbron biedt ik daarom muzieklessen aan die op jouw mogelijkheden en behoeften zijn afgestemd. Muzieklessen waarin er alle tijd en ruimte is om op jouw manier een instrument te leren spelen of te zingen in jouw tempo.

Maar Orthopedagogische muziekbeoefening biedt meer: Behalve dat ik mijn manier van lesgeven afstem op de cliënt maak ik ook bewust gebruik van de mogelijkheden die muziekmaken biedt om te werken aan buitenmuzikale doelen op het gebied van sociaal-emotionele, cognitieve, affectieve en senso-motorische ontwikkeling. De appèlwaarde van muziek, het plezier van het musiceren en de energie die je ervan krijgt dragen op een speelse manier, haast ongemerkt, daar ook aan bij. OMB is dan ook volgens mij geen 'speciale' maar een buitengewone vorm van muziekles!

±